Formaliteiten en methoden voor de aankoop van de villa

aan Mazarron-Camposol A (Murcia), Spanje.

- Hoe is de gang van zaken vóór, tijdens de aankoop van uw Spaanse woning, huis, villa in Mazarron ?
- Welke belastingen dienen er bij de overdracht betaald te worden en door wie ?
- Hoe gaat alles in zijn werk bij de Spaanse notaris oftewel: wat doet een Spaanse notaris ?
- Waar moet u op letten bij het opmaken van de Escritura (notariële akte) ?

Start de aankoop van uw villa in Mazarron-Camposol A (Murcia) met het aanvragen van een NIE-nummer, dat heeft u nodig om een huis te kunnen kopen.   Iedereen die in Spanje woont of werkt, of een bezitting heeft zoals een tweede huis, moet een geldig NIE nummer hebben. Dit fiscale nummer heeft u overal voor nodig bij de notaris, bij de aankoop van een auto, bij de aankoop van meubelen, de inschrijving bij de gemeente (Mazarron), kortom overal wordt om uw NIE nummer gevraagd.

U zult in ieder geval zelf om het NIE nummer aan te vragen, omdat men u persoonlijk met uw paspoort wil zien (Policía Nacional).   Reken op een wachttijd van 30 dagen.    U kunt het NIE nummer ook via de ambassade aanvragen, echter dit neemt veel tijd in beslag.

U moet zich echter ook inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen (Mazarron).   Als de gemeente u niet kent als inwoner, ontvangt zij ook geen staatsbijdrage voor haar diensten en kan zij haar diensten ook niet goed uitvoeren.   Ook kunt u dan natuurlijk niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.   De verplichting tot aanvraag van een Residencia voor permanente inwoners in Spanje is vervallen, daarvoor in de plaats is een simpele verklaring gekomen (alleen voor inwoners uit het EU gebied).

De notaris heeft in Spanje een minder zware rol dan we in Nederland gewend zijn.   Hij is er vooral om de afspraken tussen koper en verkoper onderling vast te leggen in een officieel document.   Daarbij zal hij controleren of de verkoper wel echt de eigenaar van de woning is. Ook onderzoekt de notaris of er geen beslagen of hypotheken op het onroerend goed rusten.   Spreekt de koper de taal niet voldoende dan zal de notaris een tolk/vertaler inschakelen.   Hoewel de notaris onderzoeksplicht heeft is het zaak ook zelf belangrijke zaken te (laten) controleren.

Kan ik een hypotheek krijgen in Spanje ?   Een hypotheek verkrijgen is niet moeilijk.   Er zijn veel Spaanse en ook buitenlandse banken die u daar graag van voorzien.   Houdt u er wel rekening mee dat u tot (slechts) 60% à 70% van de waarde gefinancierd kan krijgen en niet zoals in Nederland tot 100% of zelfs 110%.

Belastingen en kosten

die door de koper van de villa gelegen op Mazarron-Camposol A (Murcia) moeten gedragen worden.

- I.T.P.A.J.D. = Impuesto de Transmisión Patrimonial y Actos Juridicos Documentados = eigendomsoverdrachtskosten, zegelrecht = 8 % op de koopprijs van de villa.

- Notariskosten (Mazarron) : ongeveer 0,1% tot 0,5 % op de koopprijs van het huis.

- Registratierechten : de inschrijvingskosten in het "Registro de la Propiedad". Ongeveer 0,1% tot 0.2% op de koopprijs van de villa.

De notariële akte van eigendom (escritura) wordt opgemaakt en gearchiveerd bij de notaris in Mazarron. Nadat het geld betaald is, ontvangt u van de notaris een duplicaat van de escritura waaruit blijkt dat u de nieuwe eigenaar van het onroerend goed bent. De originele akte wordt verstuurd naar het kadaster (registro de la propriedad) en daar wordt uw naam ingeschreven op de kadastrale akte. Pas op het moment dat de escritura is ingeschreven, bent u rechtmatig eigenaar. De belastingen dient u binnen dertig dagen na de overdracht te hebben voldaan.

I.B.I. : de "Impuesto sobre Bienes Inmuebles" is hetzelfde als de OZB (Onroerende Zaak Belasting). Dit dient ieder jaar te worden betaald en is aanzienlijk lager dan in Nederland.   De eigenaar van onroerend goed betaalt onroerendgoedbelasting (IBI), afhankelijk van de gemeente (Mazarron) waartoe het onroerend goed behoort. De waarde van het onroerend goed (valor catastral) wordt jaarlijks door de gemeente van Mazarron vastgesteld.
De gemeente van Mazarron stuurt u jaarlijks (meestal tussen juni en september) de aanslag en vervolgens kunt u deze belasting betalen. Onroerendgoedbelasting betaalt men altijd, ook als men geen resident is in Spanje.

De jaarlijkse kosten van het Camposol huis bedragen 6.200 euros (en 2009).
                    (Verzekering van het huis + Centrale van alarm + Elektriciteit + Water + Belastingen IBI)

Adviezen voor de toekomstige koper van de villa

(europese burger) die permanent in Spanje zal wonen :

Vóór uw vertrek moet u nagaan of u in het bezit bent van de volgende documenten en of u met alle instanties contact hebt opgenomen.

1) Zorg ervoor dat u over de volgende documenten beschikt:
          - geldig paspoort en/of identiteitskaart ;
          - geldig rijbewijs ;
          - technische specificaties van uw auto ;
          - bewijs dat u voor uw auto BTW hebt betaald.

2) Neem ten minste twee à vier weken van tevoren contact op met uw socialezekerheidsinstelling, zodat u tijdig de nodige formaliteiten kunt vervullen:
- om duidelijkheid te krijgen over uw rechten en de rechten van uw gezinsleden als u in Spanje gaat wonen en om te weten of u of uw gezinsleden het recht op bepaalde uitkeringen of toeslagen behouden (niet alle uitkeringen kunnen worden meegenomen);
- om tijdens uw verblijf in Spanje te kunnen genieten van eventuele ziekte - werkloosheids - of invaliditeitsuitkeringen, pensioenen en andere rechten die u kunt meenemen;
- om bij uw socialezekerheidsinstelling alle nodige formulieren en/of de Europese ziekteverzekeringskaart aan te vragen.

3) Neem contact op met de bevoegde belastingdienst in uw land van herkomst:   Om informatie en advies te vragen over belastingaangiften en belastingformaliteiten die u moet vervullen voordat u uw land verlaat;

4) Meld bij uw gemeente of politiebureau dat u het land verlaat.

Neem na aankomst in Spanje contact op met alle bevoegde instanties.

Vraag binnen dertig dagen na uw aankomst in Spanje een verblijfskaart aan bij het bevoegde politiebureau of bij de vreemdelingendienst. Hiervoor moet u het volgende overleggen:
Bij aankomst in Spanje moet u zich bij de plaatselijke socialezekerheidsinstelling inschrijven om toegang te krijgen tot ziekengeld en andere socialezekerheidsuitkeringen. U hebt recht op alle verstrekkingen die volgens de wetgeving van het gastland worden geboden. Dit omvat medische en tandheelkundige zorg, geneesmiddelen en ziekenhuisopname en rechtstreekse vergoeding van de kosten daarvan. In het algemeen wordt hierbij de wetgeving van Spanje toegepast alsof u in Spanje verzekerd was.
Leg alle nodige formulieren (voor ziekte, werkloosheid, pensioen enz.) en/of de Europese ziekteverzekeringskaart over.

Binnen zes maanden na aankomst in Spanje moet u uw auto inschrijven.

Neem contact op met de belastingdienst van Spanje om informatie en advies te vragen over belastingaangiften en –formaliteiten en over een eventuele bilaterale belastingovereenkomst met uw land van herkomst.

Neem contact met onze wettelijke assessor “ Borneo Sur ” op om informatie en advies te vragen. Hij zal u helpen met alle formaliteiten van aankoop van het huis van Mazarron Camposol A (Murcia).
"Borneo Sur, SL" - Avda Doctor Meca, 107 - CC Upper, local 5 A - 30860 Puerto de Mazarrón (Murcia)
+34 968 155 902     Fax +34 968 154 425  -  Carlos Diaz Fernandez   +34 699 751 503   Carlos Diaz Fernandez