Facebook

Fauna van regio Murcia

ZoogdierenDe positie van Camposol - Mazarron en van de regio Murcia in het kader biogeografische geeft aanleiding tot unieke ecosystemen in de Europese context. Veel van de soorten vlaggenschip van de Middellandse Zee in Spanje hebben hun laatste toevluchtsoord. De fauna is enorm divers. De dierenwereld van Spanje is gedeeltelijk Zuid-Europees-mediterraan van karakter met een aantal Afrikaanse elementen. We zien in de regio Murcia groot aantal soorten, zowel van land en zee.Zoogdieren en la Regiůn de Murcia

Eekhoorn, rode eekhoorn of gewone eekhoorn (Sciurus vulgaris - Fam. Sciuridos)

Steenmarter (Martes foina - Fam. Mustelidos)

Wilde kat (Felis silvestris - Fam. Felidae)

Wild zwijn of everzwijn (Sus scrofa. - Fam. Suidae)

Wezel (Mustela nivalis - Fam. Mustelidos)

Eikelmuis (Eliomys quercinus - Fam. Myoxidae)

Manenschaap of tedal (Ammotragus lervia - Fam.Bovidae)

Das (Meles meles - Fam. - Mustťlidos)

Otter (Lutra lutra - Fam. - Mustťlidos)

Cabrerawoelmuis (Microtus cabrerae - Fam. Muridae)

Vos (Vulpes vulpes - Fam. Canidae)

Pardellynx (Lynx pardinus - Fam. - Felidae)

Konijn (Oryctolagus cuniculus)

Haas (Leptus europaeus, Liebre europea. Leptus timidus)

Vleermuizen :
Kuhls dwergvleermuis (Pipistrellus kuhlii - Fam. Vespertilionidae)

Schreibers vleermuis (Miniopterus schreibersii - Fam. Vespertilionidae)

Kleine dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus - Fam. Vespertilionidae)

Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii - Fam. Vespertilionidae)

Grote hoefijzerneus (Rhinolophus ferrumequinum - Fam. Rhinolophidae)

Isabelvleermuis (Eptesicus isabellinus - Fam. Vespertilionidae)

Mehely's hoefijzerneus (Rhinolophus mehelyi - Fam. Rhinolophidae)

Paarse hoefijzerneus (Rhinolophus euryale - Fam. Rhinolophidae)

Savi's dwergvleermuis (Hypsugo savii - Fam. Vespertilionidae)

Kleine hoefijzerneus (Rhinolophus hipposideros - Fam. Rhinolophidae)

Europese bulvleermuis (Tadarida teniotis - Fam. Molossidae)

Vale vleermuis (Myotis myotis - Fam. Vespertilionidae)

Franjestaart (Myotis escalerai - Myotis nattereri - Fam. Vespertilionidae)

Kleine vale vleermuis (Myotis blythii - Fam. Vespertilionidae)

Ingekorven vleermuis, wimpervleermuis (Myotis emarginatus - Fam. Verpertilionidae)

Watervleermuis (Myotis daubentonii - Fam. Verpertilionidae)

Capaccini's vleermuis (Myotis capaccinii - Fam. Vespertilionidae)

Grijze grootoorvleermuis (Plecotus austriacus - Fam. Verpertilionidae)

Rosse Vleermuis (Nyctalus sp. - Fam. Vespertilionidae)

En nog ...Zoogdieren van de Middellandse Zee

De kust van de Middellandse Zee is een belangrijke verzamelplaats voor walvissen en dolfijnen.

Dolfijnen (Fam. Delphinidae) :

Tuimelaar (Tursiops truncatus)

Gestreepte dolfijn (Stenella coeruleoalba)

Gewone dolfijn (Delphinus delphis Linnaeus)

Gramper of grijze dolfijn (Grampus griseus)
Aanwezigheid op de kusten van Murcia :

De gewone vinvis (Balaenoptera physalus - Fam.Balaenopteridae)
De gewone vinvis is een in zee levend zoogdier dat hoort tot de suborde van baleinwalvissen. Met een lengte van maximaal 27 meter is het de op een na grootste walvisachtige en daarmee ook de op een na grootste diersoort de ooit op aarde leefde. Enkel de blauwe vinvis is groter.
Het is een lange en slanke walvis met een opvallende rugvin die zichtbaar wordt vlak nadat het dier aan de oppervlakte is gekomen om te ademen. De ademwolk bestaat uit een enkele vijf meter hoge kolom. Tijdens het duiken komt de staartvin niet boven het water uit.
Gewone vinvissen hebben een wereldwijde verspreiding. Ze voelen zich thuis in relatief warme zeeŽn, maar vooral in koude wateren. De soort komt veel voor in de Atlantische Oceaan en in de noordelijke Noordzee, tot ver boven de poolcirkel. Daarnaast leven er ook populaties in de koude wateren rond de zuidpool. Er is ook een populatie in de Middellandse Zee.
De gewone vinvis leeft niet permanent in ons deel van de Middellandse Zee. De gewone vinvis houdt zich bij voorkeur op boven het continentale plat, maar ook in diepere oceanen. Water dat niet dieper is dan 30 meter schuwen ze niet; ze kunnen dus ook relatief dicht bij de kust komen.

De potvis (Physeter macrocephalus Fam. Physeteridae)
Het is de grootste soort van de onderorde tandwalvissen (Odontoceti). De potvis voedt zich o.a. met reuzeninktvissen, enorme pijlinktvissen, die hij tot op 3000 meter diepte vangt. Daarvoor heeft hij 3000 kg bloed, dat voor voldoende zuurstof zorgt om 2 uur onder water te blijven. De potvis eet gemiddeld per dag 3% van zijn gewicht. In de Middellandse Zee leven veel meer potvissen dan tot nog toe gedacht.
Biologen registreerden op twee kilometer diepte met akoestische sensoren om de dag drie tot vijf exemplaren. Dat wijst erop dat de gehele populatie meerdere honderden walvissen bedraagt.Ongebruikelijke soorten :

In de Middellandse Zee, armen in voedingsstoffen, hoge zoutgehalte, kan worden gezien :

Zwarte zwaardwalvis (Pseudorca crassidens)
De zwarte zwaardwalvis is ťťn van de grotere leden van de dolfijnenfamilie. Het mannetje wordt langer dan het vrouwtje, gemiddeld ongeveer 90 centimeter. De zwarte zwaardwalvis komt voor in alle gematigde en tropische zeeŽn ter wereld, maar heeft een voorkeur voor warmer water. Hij leeft meestal in open zee, maar komt ook in de Rode Zee en de Middellandse Zee voor.

Snaveldolfijn (Steno bredanensis - Fam. Delphinidae)

Een vrij grote dolfijn.
De snaveldolfijn dankt zijn naam aan de opvallend lange snuit.
De snaveldolfijn lijkt op een tuimelaar, maar heeft een veel langere snuit en een slanker voorhoofd.
De kleur is donkergrijs, met een paarsige glans op de flanken en een witte buik.
De snaveldolfijn bewoont alle warmere wateren in de gematigde en tropische zeeŽn.
In Europa wordt hij waargenomen langs de Iberische kust en in het Kanaal, een enkele keer ook in de Middellandse Zee.

Kleinste potvis (Kogia sima, soms incorrect Kogia simus - Fam. Physeteridae)
De kleinste potvis is de kleinste walvis; sommige dolfijnen zijn groter. De kleinste potvis weegt 136 tot 272 kilogram en wordt 2,1 tot 2,7 meter lang. Behalve de grootte is hij enkel van de dwergpotvis te onderscheiden door zijn langere rugvin. Ook heeft de kleinste potvis meer tanden en komt hij dichter bij de kust voor. Hij leeft in groepjes van maximaal tien dieren. De kleinste potvis leeft rond het continentaal plat in alle gematigde en tropische zeeŽn. Hij wordt waargenomen langs de Iberische kust en een enkele keer ook in de Middellandse Zee.

De bultrug (Megaptera novaeangliae - Fam. Balaenopteridae)

Een walvis die behoort tot de suborde van baleinwalvissen.
De bultrug is gemakkelijk herkenbaar. Hij heeft een gedrongen lichaamsbouw en is deels zwart van boven. De kop en de onderkaak zijn bedekt met knobbels. De borstvinnen, met een lengte van eenderde van de lichaamslengte, zijn zwart-wit. Het is een van de grotere walvissoorten met een maximale lengte die kan variŽren van 12 tot 15 meter. Hij wordt waargenomen langs de Iberische kust en een enkele keer ook in de Middellandse Zee.

VogelsDe fauna is enorm divers en vooral voor vogelliefhebbers is er een grote variatie aan zeer bijzondere vogels. In het voorjaar is Spanje zeer aantrekkelijk voor grote groepen trekvogels met onder andere de grootste concentratie kraanvogels in Europa.
Vele soorten vogels bewonen de bossen, bergen en crags, omgevingen en groeiende gebieden, rivieren, stuwmeren, kust kwelders van de regio Murcia. De mooie kleuren, het gezang en het gedrag van vogels vormen een bron van plezier.

Steenarend (Aguila chrysaetos - Fam. Accipitridae)

Vorkstaartplevier (Glareola pratincola - Fam.Glareolidae)

De putter of distelvink (Carduelis carduelis - Fam. Fringillidae)

Roodborst (Erithacus rubecula - Fam.Turdidae)

Europese Kanarie (Serinus serinus - Fam. Fringillidae)

Havikarend (Hieraaetus fasciatus - Fam. Accipitridae)

Griel (Burhinus oedicnemus - Fam. Burhinidae)

Grote trap (Otis tarda - Fam. Otididae)

Oehoe (Bubo bubo - Fam. Strigidae)

Vale gier (Gyps fulvus - Fam. Accipitridae)

Koolmees (Parus major - Fam. Paridae)

Strandplevier (Charadrius alexandrinus - Fam. ilia Charadriidae)

Marmereend (Marmaronetta angustirostris - Fam. Anatidae)

Torenvalk (Falco tinnunculus - Fam. Falconidae)

Kleine Torenvalk (Falco naumanni - Fam. Falconidae)

Steltkluut (Himantopus himantopus - Fam. Recurvirostridae)

Zwarte roodstaart (Phoenicurus ochruros - Fam. Turdidae)

Kleine Zwartkop (Sylvia melanocephala) - Fam. Sylviidae)

Kraaien (Corvus corax - Fam. Corvidae)

Gewone waterspreeuw (Cinclus cinclus - Fam. Cinclidae)

Rode flamingo, ook wel Amerikaanse flamingo (Phoenicopterus ruber)

Kruisbek (Loxia curvirostra - Fam. Fringillidae)

Audouins Meeuw (Larus audouinii - Fam. Laridae)

Witte Kwikstaart (Motacilla alba. Fam. Motacillidae)

Slechtvalk (Falco peregrinus)

Blauwe Reiger (Ardea cinerea)

Witkopeend (Oxyura leucocephala - Fam. Anatidae)

Merel (Turdus merula - Fam. Turdidae)

Staartmees (Aegithalos caudatus - Fam. Aegithalidae)

Steenuil (Athene noctua - Fam. Strigidae)

Kuhls pijlstormvogel (Calonectris diomedea - Fam. Podicipedidae)

Buizerd (Buteo buteo)

Bergeend (Tadorna tadorna - Fam. Anatidae)

Dodaars (Tachybaptus ruficollis - Fam. Somormujos)

Stormvogeltje (Hydrobates pelagicus - Fam. Hydrobatidae)

etc ...

AmfibieŽnDe amfibieŽn (Amphibia) vormen een klasse van koudbloedige dieren. De naam amfibie is afgeleid van het Griekse Amphi-bios, wat "dubbel-levend" betekent. Dit verwijst naar de levenswijze van amfibieŽn: ze kunnen zowel in het water als op het land overleven. In de regio Murcia is de aanwezigheid van een soort van urodela (Salamandra salamander) en acht soorten anurans. De meeste van hen zijn ruim vertegenwoordigd in het noordwestelijk regio Murcia.


Spaanse ribbensalamander (Pleurodeles waltl - Fam. Salamandridae)

Iberische groene kikker (Rana perezi - Fam. Ranidae)

Mediterrane Boomkikker (Hyla meridionalis - Fam. Hylidae)

Groengestipte kikker (Pelodytes punctatus - Fam. Pelobatidae)

Zuid-Spaanse schijftongkikker, Spaanse Schijftongkikker (Discoglossus jeanneae - Fam. Discoglossidae)

Vuursalamander (Salamandra salamandra - Fam. Salamandridae)

Gewone pad (Bufo bufo - Fam. Bufonidae)

Rugstreeppad (Bufo calamita - Fam. Bufonidae)

Spaanse knoflookpad (Pelobates cultripes - Fam. Pelobatidae)

Andalusische Vroedmeesterpad (Bťtico Alytes dickhilleni - Fam. Discoglossidae)

etc ...

ReptielenWe zien een totaal van 21 soorten reptielen, behorende tot en met 9 gezinnen in Murcia.

Slangen :

Er zijn slangen in Murcia, maar weinig giftige slangen. De meeste vind men in de heuvels, bergen en bosgebieden. De gevaarlijkste periode van het jaar is in de lente en de zomer, in de herfst en in de winter gaan of zijn ze in hun winterslaap. In het algemeen, ziet men niet zoveel slangen en nog minder mensen worden er door gebeten.

Hagedisslang (Malpolon monspessulanus - Fam. Colubridae)
Deze slang wordt maximaal 2 meter lang, in het veld blijven de meeste exemplaren kleiner. Deze soort is eenvoudig te herkennen aan de 'frons'; de uitstekende rand boven de ogen die de kop iets draakachtigs geeft.
De hagedisslang is giftig en heeft twee giftanden achter in de bovenkaak. Bij verstoring sist de slang. Hoewel het een giftige soort is, zal hij eerst proberen te vluchten in plaats van bijten.
Het gif is niet zo sterk en de tanden zijn niet geschikt om mensen te bijten waardoor men er in de regel slechts rode plekken en zwellingen aan overhoudt.

Ringslang (Natrix natrix - Fam. Colubridae)
De soort heeft een groot verspreidingsgebied in Europa. De slang is ongevaarlijk en niet giftig voor de mens.
De ringslang kan een lengte bereiken van ongeveer 1 tot 2 meter. De panische angst van de mens voor slangen heeft al vele ringslangen het leven gekost. In tegenstelling tot de adder is de ringslang niet giftig. Het is zelfs een zeer schuwe soort die menselijk contact mijdt en altijd zal proberen te vluchten.
Bij verstoring of bedreiging houdt de ringslang zich vaak dood, het is een echte specialist die verschillende trucjes kent om zijn aanvaller te doen denken dat de slang al een tijdje dood is.
Het dier rolt zich op de rug en toont de kwetsbare buikzijde, iets wat levende slangen normaal nooit zouden doen. Het lichaam verslapt en de slang blijft roerloos liggen en spert de bek open, waarbij de tong naar buiten wordt gestoken. De pupillen draaien naar onder en uit de bek komt soms een beetje bloed.

Macroprotodon brevis slang (Macroprotodon brevis - Fam. Colubridae). Niet-giftige slang.

Trapslang (Elaphe scalaris - Fam. Colubridae). Niet-giftige slang

Hoefijzerslang (Coluber hippocrepis - Fam. Colubridae). Niet-giftige slang.
Men vindt deze slang in Spanje, SardiniŽ, Griekenland en in Noord-Afrika. Hij is gewoonlijk 1 meter lang hoewel men ook wel hoefijzerslangen heeft aangetroffen van anderhalve meter. Deze slang is veel minder agressief dan de geelgroene toornslang. Hij bijt uitsluitend wanneer men te dichtbij komt. Zijn voorkeur gaat uit naar droge, dorre grond zoals zonovergoten rotsen.

Girondische gladde slang (Coronella girondica - Fam. Colubridae). Niet-giftige slang.
De girondische gladde slang is moeilijk van andere slangen te onderscheiden omdat het dier geen bijzondere kenmerken heeft. Deze slang wordt tot 90 centimeter lang. De girondische gladde slang komt alleen voor in Spanje, Portugal, het zuiden van Frankrijk, SiciliŽ en in het noordwesten van Afrika. Het dier is sinds enige tijd beschermd omdat de soort zeldzamer wordt. De habitat bestaat uit droge, open gebieden bij voorkeur met rotsen, ruÔnes of oude muren.

Adderringslang (Natrix maura - Fam. Colubridae). Deze slang leeft in geheel westelijk Europa. Deze soort is niet giftig en dus ook niet gevaarlijk voor de mens, hoewel de slang wel kan bijten.

Wipneusadder (Vipera latasti - Fam. Viperidae). Giftige slang.

De maximale lengte is ongeveer 75 cm maar de meeste exemplaren blijven kleiner. De adder heeft een driehoekige kop met de voor deze soort kenmerkende zachte omhoogstaande "hoorn" op de neus.
Verder is de slang te herkennen aan het typische vlekkenpatroon, dat op de staart en voorzijde lijkt op een dikke, golvende streep maar er op het midden uitziet als een onevenwijdige vlektekening. Vlekken die niet precies naast elkaar liggen maar een verschuiving vertonen.
Ook op de flanken zitten deze vlekken en de buik is meestal wit tot geel, de basiskleur is grijs tot bruin met altijd een donkere vlektekening die variabel is. Zelfs de pasgeboren jongen zijn al giftig. Hij komt voor in het zuid westen van Spanje en Portugal en noord westelijk Noord-Afrika.En ook :

Gewone kameleon (Chamaeleo chamaeleon - Fam. Chamaeleonidae)

Moorse wormhagedis (Blanus cinereus - Fam. Amphisbaenidae)

Spaanse skink (Chalcides bedriagai - Fam. Scincidae)

Moorse beekschildpad (Mauremys leprosa - Fam. Emydidae)

Spaanse zandloper (Psammodromus hispanicus - Fam. Amilia Lacertidae)

Iberische muurhagedis (Podarcis hispanica - Fam. Lacertidae)

Algerijnse zandloper (Psammodromus algirus - Fam. Lacertidae)

Franjeteenhagedis (Acanthodactylus erythrurus - Fam. Lacertidae)

Parelhagedis (Lacerta lepida - Fam. Lacertidae)

Muurgekko (Tarentola mauritanica - Fam. Gekkonidae)

Moorse landschildpad (Testudo graeca - Fam. Testudinidae)

Europese huisgekko (Hemidactylus turcicus - Fam. Gekkonidae)

Onechte Karetschildpad (Caretta caretta - Fam. Cheloniidae)

VissenEnkele van de vissoorten aanwezig in de kustgebieden :

Langsnuit zeepaardje (Hippocampus ramulosus)

Griend (Globicephala melas)

Goudbrasem (Sparus auratus)

Makreel (Scomber scombrus)

Spaanse Pupfish, Spaanse Toothcarp
(Lebias ibera syn. : Aphanius iberus, Cyprinodon iberus, Lebias ibericus, Lebios iberus)

Horsmakreel (Trachurus trachurus)

Amberjack, Greater Amberjack (Seriola durmerili)

Harder, diklip (Mugil cephalus)

Vlaggenbaarsje (Anthias anthias)

Zandsteenbaars (Lithognathus mormyrus)

Baars, Tandbaars (Ephinephelus guaza)

Red cardinal, rode kardinaalbaars (Apogůn imberbis)

Gaffelkabeljauw (Phycis phycis)

Rode schorpioenvis (Acorpaena Scrofa)

Zeekarper (Spondyliosoma cantharus)

Goudbrasem, dorade (Sparus aurata)

Labrus Merula (Labrus Merula - Fam. Lipvissen)

Zeebrasem, Soldier Bream (Diplodus cervinus)

Baars, Zaagbaars (Serranus Cabrilla)

Mul, Ponenkoning (Mullus surmuletus)

Zeebrasem, Witte Zeebrasem (Diplodus sargus)

etc ...

InsectenMet 925 000 beschreven soorten is het verreweg de grootste groep van dieren. Alle andere soorten dieren bij elkaar zijn nog niet zo soortenrijk als de insecten.

Spinnen :


Er zijn meer dan 1.700 soorten spinnen in Spanje.

Wij kunnen zeggen dat de spinnen bevolken de streek van Murcia, zijn vrijwel onschadelijk.
Enkele hiervan zijn min of meer gevaarlijk.

Funnel web spinnen (Hexathelidae)
Deze spinnen hebben een lengte van 1 cm tot 5 cm. Het lichaam is 3 maal langer dan het breed is. Zij zijn donker van kleur, van bruin tot zwart met een glanzend borststuk dat het voorste deel van de het lichaam bedekt. Zij leven in holen in de grond of in holen in een boom. Men kan ze ook tegenkomen onder woningen, rotsen en hout stapels. Zij hebben een trechtervormig web, waar zij op het uiteinde van de trechter wachten op hun volgende prooi. Zij zijn actief tijdens de nacht. Zij zijn min of meer gevaarlijk.

Zwarte Weduwe (Latrodectus Tredecimguttatus)
komt vrij veel voor in Europa. Een beet van deze spin is niet fataal. Ze zijn relatief zeldzaam maar ze komen het meeste voor in droge gebieden. Ze komen ook voor in grasland. Ze leven dikwijls dicht bij mensen. Deze spin heeft een aantal rode stippen op het lichaam. Zij geven een zeer pijnlijke beet maar die is meestal niet dodelijk.

Vioolspin (Loxosceles Reclusa)
zijn verspreid over Spanje. Volwassen exemplaren zijn ongeveer 1,5 cm groot en bruin van kleur. Op het rugschild staat een vioolvormige tekening. Zij zijn minder gevaarlijk dan deze soort in de rest van de wereld en de beet is niet dodelijk. Een beet van deze spin resulteert in een blaar, welke vergroot. Karakteristiek is dat er een rood centrum verschijnt. Meestal voelt men niets van de beet maar enkele uren later doet het gif zijn werk. Dan is het zeer pijnlijk.

Vogelspinnen of rechtkakigen (Lycosa tarantula), tarŠntulas ibťrica
Het gif van sommige soorten is ook voor de mens pijnlijk, hoewel niet levensgevaarlijk. De enkele gevaarlijke soorten spinnen vallen niet onder de vogelspinnen.Schorpioenen - Fam. ArŠcnidos :

Er zijn zeer giftige schorpioenen, maar niet bewonen Spanje. De gemiddelde schorpioenen steek wordt ervaren als een wesp. Maar in Spanje kunnen wat min of meer gevaarlijkere exemplaren rondlopen. In Spanje zijn er vier soorten schorpioenen :

De Europese zwarte schorpioen, Euscorpius flavicaudis en Euscorpius carpathicus
Deze soort leeft in westelijk Europa, voornamelijk France, ItaliŽ en Spanje. Zij hebben een lengte van 35 - 45 mm en zij hebben een zwart lichaam met iets lichtere poten. Hij wordt gevonden in warm en vochtige gebieden zoals bossen, velden, tuinen, parken enz/ maar zij worden ook gevonden in menselijke woningen (oude huizen, ruÔnes, verlaten woningen).

Belisarius xambeui
Deze exemplaren is 3 - 4 cm lang en het lichaam heeft een licht gele kleur, bijna doorzichtig. Dit is het enige in grotten levende exemplaar. Belisarius xambeui is de zeldzaamste schorpioen in Europa, hij leeft enkel is de zuidoostelijke PyreneeŽn van Frankrijk en CataloniŽ in Spanje. Kwestie zijn giftigheid is er niet veel bekend maar denkelijk is hij niet gevaarlijk.

De Mediterane schorpioen (Buthus occitanus)

Deze schorpioen leeft voornamelijk is het zuidwestelijke deel van Europa en voornamelijk in Frankrijk, Spanje en Portugal. De Buthus occitanus heeft een lengte van 60 - 80 cm en heeft een gele of geel-bruine kleur. Hi wordt aangetroffen in droge en warme gebieden met weinig vegetatie waar hij tijdens de dag schuilt onder stenen. Zij worden weinig aangetroffen in stedelijke gebieden.
De Europese Buthus occitanus heeft een pijnlijke steek maar zijn niet echt gevaarlijk voor gezonde mensen. De Afrikaanse vorm heeft een veel sterker gif.De bastaard of pseudoschorpioenen (Pseudoscorpiones) :

De pseudoschorpioenen vormen een orde van ongewervelde dieren die behoort tot de klasse van Arachnida (spinachtigen).

Neobisium sp

Nepa rubra y Nepa cinerea

Panorpa communisDuizendpoot :

Duizendpoot (Scolopendra cingulata) en Scolopendra Morsitans - (Miriapodos)
De duizendpoot die het meest voorkomt in gans Spanje is een zwart-geel exemplaar van ongeveer 10-20 cm lang en is een lid van de Scolopendra familie. In het Spaans noemt men een duizendpoot een escolopendra.
De soort in Spanje is niet zo giftig als de meeste andere Scolopendra die in de wereld voorkomen maar zijn steek is sterk en pijnlijk (met twee puncties bloeden, erytheem, oedeem en ontsteking lokaal). Hij spuit zijn gif in met zijn voorste tastorgaan. Hij komt het meeste voor op een beschutte, rotsachtige ondergrond waar hij in kan woelen. Het is een nachtdier.

Duizendpoot (Scutigera coleoptrata)
Kleinere en lange benen, die kunnen leven in het interieur van onze huizen. Productie van bepaalde bijten (met branderig gevoel en zwellingen), maar zeer zeldzame vorm &Kevers (Coleoptera) :

Kevers (Coleoptera) zijn insecten waarbij de voorvleugels veranderd zijn in harde schilden die de achtervleugels bedekken. Aquatische kevers in de regio van Murcia : 15 gezinnen, 63 geslachten en 158 soorten. De meeste behoren tot de families Dytiscidae, Hydrophilidae en Hydraenidae (25 % van Spanje).Vlinders of schubvleugeligen :


De meeste Europese vlinders zijn te zien in Camposol - Mazarron, regio Murcia.


Spaans bruin blauwtje

Aricia Morronensis

Vlinders Vanesa en Bereber

Vlinder Chersotis Margaritacea, ...
Bijen, hornets en wespen :

De steek van een van bovenstaande insecten kan zeer pijnlijk zijn. Probeer de angel onmiddellijk te verwijderen maar gebruik geen pincet. Drukken op de angel kan nog meer gif in de huid brengen.
Het is aan te raden dat je de angel probeert te verwijderen door hem weg te schrapen met een vingernagel, een mes of een bankkaart. Normaal zal een steek pijnlijk zijn, jeuk geven en zal er een zwelling verschijnen op de huid. Men kan de wonde best reinigen met koud water.
Opgelet : sommige mensen zijn extreem gevoelig aan het gif van insecten en krijgen ademhaling of hart problemen. Als een persoon ademhaling problemen, een zwelling in het aangezicht of een versnelde pols heeft dan is het tijd om een dokter te bezoeken. Een allergie aan een dergelijk steek is levensbedreigend.Muggen :

Een van de soorten die men aantreft in Spanje is de tijgermug (Aedes albopictus).
De mug draagt een aantal ernstige ziekten over als de West-Nijlziekte, Japanse encefalitis, chikungunya, dengue of knokkelkoorts en gele koorts. Deze mug is ook overdag actief en niet alleen tijdens de schemering. Zoals bij de andere soorten is het enkel het vrouwtje dat steekt. Het steekt zowel mensen als dieren meermaals om bloed op te zuigen.
De beet is pijnlijk en laat een grote roodpaarse vlek op de huid na. Deze mug komt oorspronkelijk uit AziŽ maar is reeds doorgedrongen tot in Europa, ook in BelgiŽ en Nederland.En ook :

Gewone bidsprinkhaan (Mantis religiosa)

Gryllomorpha dalmantina

Schaatsenrijder (Gerris lacustris)

Gewoon Bootsmannetje (Notonecta galuca)&

Libellen : Grote tanglibel (Onychogomphus uncatus) & .

Gewone pantserjuffer (Lestes sponsa)

Hommels, Mieren, Vlooien, Tick, etc ...

Camposol - Mazarron
        Costa CalidaTe koop residentie aan de Middelandse Zee, zuiden van Spanje.  Droomhuis : 31 kamers, 4 niveau's, 2 huisvestingen.