Flora and endemic plants of the Region of Murcia  -  south of Spain

Flora y vegetación endémica de la Región de Murcia  -  sur de Espańa

Flora en endemische planten van de Regio Murcia  -  zuiden van Spanje

Flore et plantes endémiques de la Région de Murcie  -  sud de l'Espagne

Flora und endemischen Pflanzen der Region Murcia  -  Südlich von SpanienQuercus coccifera L.

Ilex coccigera
Quercus angustifolia (Laguna) Villar ex Gonz.Albo
Quercus arcuata Kotschy ex A.DC. in DC.
Quercus aucheri
Quercus calliprinos Webb
Quercus coccifera f. angustifolia Laguna Villar ex Gonz.-Albo
Quercus coccifera L. f. lanceolata Trabut
Quercus coccifera L. subsp. coccifera
Quercus coccifera L. subvar. crassicupulata Trabut
Quercus coccifera L. subvar. latifolia Trabut
Quercus coccifera L. subvar. microphylla Trabut
Quercus coccifera subsp. arcuata (Kotschy ex A.DC.) Tomas.
Quercus coccifera subsp. calliprinos (Webb) Holmboe
Quercus coccifera subsp. kryptocarpa Svent. & Marcet
Quercus coccifera subsp. mesto (Boiss.) Nyman
Quercus coccifera subsp. pseudococcifera (Desf.) Arcang.
Quercus coccifera var. angustifolia E.Laguna
Quercus coccifera var. auzendei (Gren. & Godr.) A.DC.
Quercus coccifera var. brachycarpa Willk.
Quercus coccifera var. crassipes Sennen
Quercus coccifera var. fragilis Sennen
Quercus coccifera var. imbricata A.DC.
Quercus coccifera var. integrifolia Boiss.
Quercus coccifera var. laxispinosa Batt.
Quercus coccifera var. stenocarpa Pamp.
Quercus coccifera var. tomentosa A. DC.
Quercus fenzlii Kotschy
Quercus lyauteyi Sennen
Quercus mesto Boiss.
Quercus pentadactyla Bosc
Quercus pseudococcifera Desf.
Quercus rigida Willd.Bellota, Bellota coscoja, Billota, carcoja, Carcojo, Carcoxa, Carcoxo, Carrasca, Carrasco, Carrasquilla, Casco, Chabarrasca, Chaparra, Chaparro, Chaparro borde, Chaparro Coscojo, Chapina, Charasca, Coscoja, Coscoja borde, Coscoja madre de la grana, Coscoja morisquilla, Coscoja real, Coscojo, Coscolina, Coscolinas, Coscolla, Coscolla blanca, Cusculla, Cuzcochu, Garriga, Grana , Granatilla, Marańa, Matarrubia, Matarubia, Mata rubia, Mesto, Mesto enano, Mesto menor, Palo-mesto, Roble carrasqueńo, Sarda, Tramilla,

Carrasquizo, Coscoll, Coscollera, Coscollo, Reboll, Reboll roí, Sarda, Bellotas bordes, Carrasquizo, Coscojera, Coscoll, Coscollera, Coscollina, Coscollo,

Alzina ravell, Bellotera borda, Cocollis, Coscó, Coscoll roge, Coscoll roger, Coscoll roig, Coscona, Garric, Garrich, Garrichs, Garric roig, Garriga, Garriguella, Garrins, Garritx, Garroll, Garrulla, Gla, Grana, Grana bermelló, Grana d'escarlata, Grana d´escarlata, Graneta, reboll,

Abellota, Bellorta, Bellotera borda, Billota, Coscojo royo, Coscoll blanc, Coscollera, Coscoll negre, Malla, Malles, Matocán, Matorra,

Kermes oak, Grain tree, Grain oak,

Kermes-Eiche, Kermeseiche, Stech-Eiche,

Kermeseik, Hulsteik,

Chęne des garrigues, Chęne kermčs,

Cocciniglia, Quercia spinosaQuercus faginea Lam.

Quercus alpestris Boiss., Elench. Pl.
Quercus alpestris var. ellipticifolia (Cout.) A. Camus
Quercus alpestris var. microcarpa (Cout.) A. Camus
Quercus alpestris var. pedunculata (Cout.) A. Camus
Quercus alpestris var. salicifolia (Cout.) A. Camus
Quercus alpestris var. vulgaris (Cout.) A. Camus
Quercus australis Link ex Spreng.
Quercus austriaca castellana Bosc ex Pers.
Quercus canariensis W.
Quercus castellana Bosc ex Pers.
Quercus cerris auct.
Quercus faginea subsp. alpestris (Boiss.) Maire
Quercus faginea subsp. baetica (Webb) Maire
Quercus faginea subsp. broteroi (Cout.) A.Camus
Quercus faginea subsp. faginea Lam.
Quercus faginea subsp. tlemcenensis (A.DC.) Greuter & Burdet
Quercus faginea var. brevicupulata (Cout.) A. Camus
Quercus faginea var. bullata (Cout.) A. Camus
Quercus faginea var. fagifolia Trab.
Quercus faginea var. macrobalanos Sennen ex A. Camus
Quercus faginea var. maroccana (Braun-Blanq. & Maire) Maire
Quercus faginea var. microphylla (Trab.) Maire
Quercus faginea var. pedunculata A. Camus
Quercus faginea var. salicifolia (Cout.) Franco & Vasc.
Quercus faginea var. spinosa Maire & Trab.
Quercus faginea var. submembranacea (Cout.) A. Camus
Quercus faginea var. subocculata (Cout.) A. Camus
Quercus faginea var. subpinnatifida (Cout.) A. Camus
Quercus faginea var. vulgaris (Cout.) A. Camus
Quercus hybrida Brot.
Quercus lusitanica auct. , non Lam.
Quercus lusitanica subsp. alpestris (Boiss.) Mouill.
Quercus lusitanica subsp. alpestris (Boiss.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 661 (1881)
Quercus lusitanica subsp. faginea (Lam.) A. DC. in DC.
Quercus lusitanica var. alpestris (Boiss.) Cout.
Quercus lusitanica var. faginea (Lam.) Boiss.
Quercus lusitanica var. macrobalanos (Sennen ex A. Camus) C. Vicioso
Quercus lusitanica var. pedunculata (Cout.) C. Vicioso Quercus lusitanica var. salicifolia (Cout.) C. Vicioso
Quercus lusitanica var. stenoglandis C. Vicioso
Quercus lusitanica var. suboccultata (Cout.) C. Vicioso
Quercus lusitanica var. vulgaris (Cout.) C. Vicioso
Quercus muricata Palau
Quercus ovalifolia Bosc ex Pers.
Quercus pseudosuber var. tlemcenensis A.DC.
Quercus tlemcenensis (A.DC.) Trab.
Quercus valentina Cav.
Quercus villariana A. Camus , pro hybrid.Albar, Bellota, Billota, Cajigá, Cajiga, Cajigu, Carcoxa, Carrasca, Carrascal, Carrascalejo, Cascabillo, Caxigo, Encina, Enciniego, Gańa, Gállara, Llata, Macharu, Matoju, Quejido, Quejiga, Quejigo, Quejio, Rebollo, Roble, Roble ancina, Roble andaluz, Roble carraspo, Roble carrasqueńo, Roble encimego, Roble encina, Roble enciniego, Roble matorrizo, Roble quejigo, Robre, Tallar,

Cachico, Caixigo, Cajico, Cajigo, Caxico, Quejigo, Bailarotas, Cachigo, Caixico, caxigo, Chaparro, Glans, Queixigo, Quejico, Raure, Robre,

Caxiga, Caxigu, Caxigueiro, Cachico, Gla, Quisigo, Reboll, Reboll de fulla estreta, Roure africŕ, Roure cerrioide, Roure de fulla petita, Roure valenciŕ, Roure valenciá, Reure, Reurer, Roure,

Galler, Maracotes de roure, Quisigo,

Algerian oak, Canary oak, Portuguese oak,

Portugese eik,

Chęne des Canaries, Chęne zéen, Chęne du Portugal,

Quercia d'Algeria, Quercia delle CanarieQuercus rotundifolia Lam.

Quercus alzina Lapeyr.
Quercus avellaniformis Colmeiro & Boutelou
Quercus ballota Desf.
Quercus ballota var. grandifolia Colmeiro & E. Boutelou
Quercus ballota var. mascula Colmeiro & E. Boutelou
Quercus ballota var. obovatifolia Colmeiro & E. Boutelou
Quercus ballota var. parvifolia Colmeiro & E. Boutelou
Quercus ballota var. rotundifolia (Lam.) Webb
Quercus heterophylla Lam.
Quercus ilex auct.
Quercus ilex raza ballota (Desf.) Samp.
Quercus ilex subsp. ballota
Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp.
Quercus ilex subsp. rotundifolia (Lam.) O. Schwarz ex Tab
Quercus ilex subsp. rotundifolia (Lam.) O.Schwarz ex Tab.Morais
Quercus ilex subsp. rotundifolia (Lam.) Tab.Morais
Quercus ilex subsp. smilax (L.) C.Vicioso
Quercus ilex subsp. smilax sensu C. Vicioso
Quercus ilex var. ballota (Desf.) Benth.
Quercus ilex var. ballota (Desf.) DC.
Quercus ilex var. brevicupulata (Laguna) C. Vicioso
Quercus ilex var. dolichocalyx C. Vicioso
Quercus ilex var. expansa sensu C. Vicioso
Quercus ilex var. grandifolia (Colmeiro & E. Boutelou) C. Vicioso
Quercus ilex var. macrocarpa (Cout.) C. Vicioso
Quercus ilex var. obovatifolia (Colmeiro & E. Boutelou) C. Vicioso
Quercus ilex var. parvifolia (Colmeiro & E. Boutelou) C. Vicioso
Quercus ilex var. rotundifolia (Lam.) C. Vicioso
Quercus ilex var. rotundifolia (Lam.) Trab.
Quercus ilex var. smilax (L.) L.
Quercus lezermiana Bosc ex Poir. in Lam.Aladierno, Alcina, Ancina, Ancino, Bellota, Bellota dulce, Bellotas, Bellotero, Billota, Carrapito, Carrasca, Carrasca de bellotas dulces, Carrasca dulce, Carrascas, Carrasco, Carrascu, Carrasquera, Carrasquero, Carrasquizo, Cascabillo, Chabasco, Chabasquera, Chaparra, Chaparra blanca, Chaparrera, Chaparro, Chaparros, Chavasco, Coscoja, Cáscara, Curtío, Dul, Encina, Encina avellanada, Encina de bellotas dulces, Encina de fruto dulce, Encina de Salamanca, Encina dulce, Encina joven, Encina nueva, Encina silvestre, Encineta, Encineto, Encino, Gla, Incina, Jardón, Jardonal, Marańa, Mata, Matacán, Matajarda, Mata negra, Mataparda, Parda, Mesto, Mesto de bellotas como avellanas, Racha, Ramasco, Sarda, Sardón, Sardonal, Sardonera, Tramilla, Xardón, Xardonal,

Alsina, Bellotera, Bordizos de la carrasca, Carrasquizos, Demón, Lecinera, Lezina, Lezinera, Llezina, Olsina, Olzina, Orzina,

Abelloter, Aloina, Alsina, Alsina d´aglans dolsas, Alsina glanera, Alzina, Alzina de fulla curta, Alzina de glans dolces, Alzina glanera, Aulina, Bellotera, Bellotera vera, Carrasca de glans dolces,

Alzina dolça, Auzina dolsa, Carrasca de billotes dolsas, Carrasca de glans dolces, Carrasca femella, Carrascal, Carrasca mascle, Carrasca vera, Carrasquer, Carrasquill, Malla,

Round-leaved oak,

Chęne ŕ feuilles rondes, Chęne BalloteRanunculus repens L.

Ranunculastrum repens (L.) Fourr.
Ranunculastrum reptabundum Fourr.
Ranunculus flagellifolius Nakai
Ranunculus infestus Salisb.
Ranunculus lagascanus DC.
Ranunculus lucidus Poir. in Lam.
Ranunculus oenanthifolius Ten. & Guss.
Ranunculus prostratus Poir. in Lam.
Ranunculus pubescens Lag.
Ranunculus repens [subsp.] reptabundus (Rouy & Foucaud) P.Fourn.
Ranunculus repens proles prostratus (Poir.) Bonnier
Ranunculus repens proles reptabundus Rouy & Foucaud
Ranunculus repens var. albomaculatus N.H.F.Desp.
Ranunculus repens var. degeneratus Schur
Ranunculus repens var. elatior Coss. & Germ.
Ranunculus repens var. erectus DC.
Ranunculus repens var. glabratus DC.
Ranunculus repens var. linearilobus DC.
Ranunculus repens var. lucidus (Poir.) N.H.F.Desp.
Ranunculus repens var. petiolatus Merino
Ranunculus repens var. pleniflorus Fern.
Ranunculus repens var. typicus G. Beck
Ranunculus repens var. villosus Lamotte
Ranunculus reptabundus Jord.Angelito, Botób, Botón de oro, Botones de oro, Bugalla, Celedueńa de la patayoba, Centella, Clavel silvestre, Hierba belida, Mimitisas, Pata de gallina, Pataloba, Patalobar, Patayoba, Patayoba de la pradera, Patilobo, Patilobos, Pouta de lobo, Punta loba, Ranúnculo de prado, Ranunclo, rastrero, Redebollas, Redellobas, Renunclo, Patalloba, Redellobas,

Botó daurat, Botó d'or, Botó d´or, Botó d'or repent, Botons d'or, Francesilla de camp, Ranuncle, Ranuncle repent,

Creeping buttercup, Popcorn plant,

Kriechender Hahnenfuß,

Kruipende boterbloem,

Bassinet, Renoncule rampante, Pied de poule, Bouton d'or, Boton d' ôr,

Crescione selvatico, Ranuncolo strisciante,

RevsmörblommaRapistrum rugosum (L.) All. subsp. rugosum

Cakile clavata Spreng.
Cakile rugosa (L.) L'Hér. ex DC.
Caulis rugosus (L.) E.H.L.Krause
Crucifera rugosa (L.) E.H.L.Krause
Myagrum clavatum Poir. in Lam.
Myagrum monospermum Forssk.
Myagrum orientale L.
Myagrum rugosum L.
Myagrum venosum Pers.
Nasturtium caledonicum Sond.
Rapistrum glabrum Host
Rapistrum hirsutum Host
Rapistrum hirtum Host
Rapistrum longeracemosum Sennen
Rapistrum rugosum f. lixi Caball.
Rapistrum rugosum f. orientale sensu Cout.
Rapistrum rugosum subsp. nemausense (Roux ex Cabančs) P.Fourn. & Cabančs
Rapistrum rugosum subsp. orientale (L.) Arcang.
Rapistrum rugosum subsp. orientale sensu O. Bolňs & Vigo
Rapistrum rugosum var. glabrum (Host) Rouy & Foucaud
Rapistrum rugosum var. nemausense Roux ex Cabančs
Rapistrum rugosum var. orientale (L.) Coss.
Rapistrum rugosum var. scabrum Rouy & Foucaud
Rapistrum strictissimum Pomel
Schrankia rugosa (L.) Medik.Aramago, Devanaderas, Irbianas, Jamargo blanco, Jaramago, Jaramago amarillo, Palos de orégano, Rabaneles, Rabanillo, Rabaniza, Rabaniza amarilla, Robaniza, Tamarilla, Tamarillas, Taramilla, Ravenell, Ravenissa groga, Ravenissa borda,

Citró,

Annual bastardcabbage, Bastard cabbage,

Runzeliger Rapsdotter,

Lassčne, Raphanelle, Rapistre rugueux, Ravaniscle,

Miagro pelosoReichardia tingitana (L.) Roth.

Picridium orientale (L.) Desf.
Picridium saharae Pomel
Picridium tingitanum
Picridium tingitanum (L.) DC.
Picridium tingitanum (L.) Desf.
Picridium vulgare subsp. maritimum (Ball) Batt.
Picridium vulgare var. serioides Maire
Reichardia orientalis (L.) Hochr.
Reichardia tingitana (L.) Roth var. mauritii Sennen
Reichardia tingitana L.
Reichardia tingitana var. arabica (Hochst.) Asch. & Schweinf.
Reichardia tingitana var. mauritii Sennen
Reichardia tingitana var. pinnatifida (Lag.) Pau & Font Quer
Scorzonera orientalis L.
Scorzonera tingitana
Scorzonera tingitana L.
Sonchus tingitanus (L.) Lam.Cerraja borde, Cosconilla, Lechugilla dulce, Lechuguilla, Lechuguilla dulce, Redentosa,

Cosconilla tingitana,

False sow-thistle, False sowthistle,

Picride tingitana,

Grattalingua marocchinaReseda undata L. subsp. leucantha (Hegelm. ex Lange) Aránega ex Valdés Berm

Reseda alba var. leucantha (Hegelm. ex Lange) Borja & Rivas Goday
Reseda gayana var. brevipes Rouy
Reseda leucantha Hegelm. ex Lange in Willk. & Lange
Reseda undata var. leucantha (Hegelm. ex Lange) Abdallah & De Wit
Reseda undata var. leucantha (Hegelm. ex Lange) Losa & Rivas GodayPimentoneraRetama sphaerocarpa (L.) Boiss.

Boelia sphaerocarpa var. mesogaea Webb
Boelia sphaerocarpa (L.) Webb
Genista sphaerocarpos (L.) Lam.
Lygos sphaerocarpa (L.) Heywood
Retama atlantica Pomel
Retama sphaerocarpa var. mesogaea (Webb) Willk. in Willk. & Lange
Spartium sphaerocarpum L.
Lygos sphaerocarpa (L.) Heyw.Albareja, Almayón, Chinastra, Chinestra, Curida, Escoba, Escoba alta, Escoba florida, Escobas de retama, Escobeta, Escobones, Esparto, Gayomba, Ginesta, Ginestra, Giniestra, Hiniesta, Jagata, Jalgata, Jinestrera, Jinestrón, Lluvia de oro, Marigüela, Retama, Retama amarilla, Retama blanca, Retama blanca de Madrid, Retama borde, Retama bravía, Retama común, Retama de bolas, Retama de monte, Retama montesina, Retama negra, Retamón, Retrama, Tamara, Turra, Xinestra, Yiesta, Zapatín,

Escobizo, Jinestra,

Iscoba, Retrama, Sexta, Xiniestas,

Ginesta vimatera, Ginesta vimenera, Ginestera borda,

Retam común,

Retam commun, Genęt du PortugalRhamnus alaternus L.

Rhamnus alaternus L.
Rhamnus alaternus L. f. "nom. nudum" Font Quer
Rhamnus alaternus L. subsp. alaternus L.
Rhamnus alaternus subsp. myrtifolia (Willk.) Maire
Rhamnus alaternus subsp. pendula (Pamp.) Jafri
Rhamnus alaternus var. gebelensis Andr.
Rhamnus clusii Willd.
Rhamnus myrtifolia Willk.
Rhamnus pendula Pamp.Agracejo, Aladierna, Aladierno, Aladirna, Alaterno, Alibierno, Alidierno, Alitierno, Bayón, Biondo, Carrasquilla, Carrasquillas, Cascaborra, Chaparro bruco, Chaparro mesto, Coscollina, Coscollino, Coscujina, Durillo, Enllecto, Ernesto, Espino, Granadillo, Laderna, Ladierna, Ladierna andaluza y portuguesa, Ladierno, Linterna, Madierno, Mesto, Nevadilla, Palo de Bańón, Palo durillo, Palomesto, Palo mesto, Palo-mesto, Palo santo, Prezuera,

Arbol de la medicina, Sangredo, Sangricio, Sanguino, Sanguinos, Tińitas,

Abitierno, Alatierno, Mermasangre, Rebajasangre,

Coscollina fina, Lanterno, Lantierno, Mermasangre, Palo mestro, Carnapiu negral, Prezuera, Siempreverde,

Acader, Adern, Alabern, Alader, Aladern, Aladern ver, Alavern, Boix bord, Fustet, Garrigó, Herba de la sang, Ladern, Lladern, Llampúdol, Llampredell, Llampuga, Llampugol, Llampuguera, Sanguinyol, Trocaperols,

Aladernó, lladera, Llampudol bort, Llampudol comú, Mataselva, Corronyera, Coscullina, Nesto, Saflaina, Xaparro mixto,

Alaternus, Barren privet, Italian buckthorn, Mediterranean buckthorn, Evergreen buckthorn,

Immergrüner Kreuzdorn, Stechpalmen-Kreuzdorn, Alaterne, Nerprun alaterne,

Sanguin blanc,

Alaterno, Legno puzzo, Linterno, Puzzolo, Ranno lanternoRhamnus lycioides L.

Rhamnus amygdalina Desf.
Rhamnus graecus Boiss. & Reut.
Rhamnus lycioides L. subsp. lycioides L.
Rhamnus lycioides L. var. faureliana Maire
Rhamnus lycioides subsp. atlantica (Murb.) Jahand. & Maire
Rhamnus lycioides subsp. borgiae Rivas Martínez
Rhamnus lycioides subsp. bourgaeana Gand.)Malagarriga
Rhamnus lycioides subsp. graecus (Boiss. & Reut.) Tutin
Rhamnus lycioides subsp. oleoides (L.) Jahandiez & Maire
Rhamnus lycioides subsp. velutina (Boiss.) Nyman
Rhamnus oleoides L.
Rhamnus oleoides subsp. angustifolia (Lange) Rivas Goday & Rivas Martínez
Rhamnus oleoides subsp. microphyllaa (Halácsy) P.H. Davis
Rhamnus velutina Boiss.Artos, Escambrón, Escambrones, Escaramujo, Espino, Espino negro, Espino prieto, Espino roquero, Gargullero, Prieto, Tamujo,

Arto, Arç, Arnall negre, Arç negre, Arçot, Arçot comú, Arçot de tanques, Ars altra, Ars negre, Cambró, Corniol, Escambroner, Escornabou, Escornal, Escorniol, Escurnoi, Escurnoy, Esgarboller, Espinal, Espi negre, Garboller, Trencaolles,

Alacantí, Alicantins, Brusela, Espinalera, Malhivern, Mal hivern, Cambronera, Espí, Espino mascle, Espí negre,

Boxthorn-like buckthorn, Buchsdorn,

Nerprun ŕ feuilles linéairesRicinus communis L.

Cataputia major Ludw.
Cataputia minor Ludw.
Croton spinosus L.
Ricinus africanus Mill.
Ricinus angulatus Thunb.
Ricinus armatus Andr.
Ricinus atropurpureus Pax and K.Hoffm.
Ricinus badius Rchb.
Ricinus borboniensis Pax and K.Hoffm.
Ricinus cambodgensis Benary
Ricinus communis forma americanus Müll.Arg.
Ricinus communis forma argentatus T.Carvalho
Ricinus communis forma argyratus T.Carvalho
Ricinus communis forma atratus T.Carvalho
Ricinus communis forma atrobrunneatus T.Carvalho
Ricinus communis forma atrofulvatus T.Carvalho
Ricinus communis forma atrofuscatus T.Carvalho
Ricinus communis forma atrophoeniceus T.Carvalho
Ricinus communis forma atropunicatus T.Carvalho
Ricinus communis forma atropurpureatus T.Carvalho
Ricinus communis forma avellanatus T.Carvalho
Ricinus communis forma blumeanus Müll.Arg.
Ricinus communis forma canatus T.Carvalho
Ricinus communis forma canescens T.Carvalho
Ricinus communis forma carneatus T.Carvalho
Ricinus communis forma cervatus T.Carvalho
Ricinus communis forma cinerascens T.Carvalho
Ricinus communis forma cinereatus T.Carvalho
Ricinus communis forma denudatus Müll.Arg.
Ricinus communis forma epiglaucus Müll.Arg.
Ricinus communis forma erythrocladus Müll.Arg.
Ricinus communis forma exiguus T.Carvalho
Ricinus communis forma fulvatus T.Carvalho
Ricinus communis forma fumatus T.Carvalho
Ricinus communis forma fuscatus T.Carvalho
Ricinus communis forma gilvus T.Carvalho
Ricinus communis forma glaucus (Hoffmanns.) Müll.Arg.
Ricinus communis forma gracilis Müll.Arg.
Ricinus communis forma guttatus T.Carvalho
Ricinus communis forma hybridus (Besser) Müll.Arg.
Ricinus communis forma incarnatus T.Carvalho
Ricinus communis forma inermis (Mill.) Müll.Arg.
Ricinus communis forma intermedius Müll.Arg.
Ricinus communis forma laevis (DC.) Müll.Arg.
Ricinus communis forma macrophyllus Müll.Arg.
Ricinus communis forma maculatus T.Carvalho
Ricinus communis forma marmoreatus T.Carvalho
Ricinus communis forma murinatus T.Carvalho
Ricinus communis forma nigellus T.Carvalho
Ricinus communis forma nigrescens T.Carvalho
Ricinus communis forma niveatus T.Carvalho
Ricinus communis forma oblongus T.Carvalho
Ricinus communis forma obscurus T.Carvalho
Ricinus communis forma oligacanthus Müll.Arg.
Ricinus communis forma ostrinatus T.Carvalho
Ricinus communis forma pardalinus T.Carvalho
Ricinus communis forma picturatus T.Carvalho
Ricinus communis forma plumbeatus T.Carvalho
Ricinus communis forma pruinosus Müll.Arg.
Ricinus communis forma pullatus T.Carvalho
Ricinus communis forma punctatus T.Carvalho
Ricinus communis forma punctulatus T.Carvalho
Ricinus communis forma punicans T.Carvalho
Ricinus communis forma purpurascens (Bertol.) Pax
Ricinus communis forma radiatus T.Carvalho
Ricinus communis forma rufescens T.Carvalho
Ricinus communis forma russatus T.Carvalho
Ricinus communis forma rutilans Müll.Arg.
Ricinus communis forma scaber (Bertol. ex Moris) üll.Arg.
Ricinus communis forma scriptus T.Carvalho
Ricinus communis forma sordidus T.Carvalho
Ricinus communis forma stigmosus T.Carvalho
Ricinus communis forma striatus T.Carvalho
Ricinus communis forma subpurpurascens Müll.Arg.
Ricinus communis forma subrotundus T.Carvalho
Ricinus communis forma subviridus Müll.Arg.
Ricinus communis forma sulcatus T.Carvalho
Ricinus communis forma tigrinus T.Carvalho
Ricinus communis forma umbrinus T.Carvalho
Ricinus communis forma venosus T.Carvalho
Ricinus communis forma vinatus T.Carvalho
Ricinus communis forma viridis (Willd.) Müll.Arg.
Ricinus communis forma zebrinus T.Carvalho
Ricinus communis forma zollingeri Müll.Arg.
Ricinus communis forma zonatus T.Carvalho
Ricinus communis persicus Popova
Ricinus communis subsp. indicus Popova and Moshkin
Ricinus communis subsp. manshuricus V.Bork.
Ricinus communis subsp. mexicanus Popova
Ricinus communis subsp. persicus Popova
Ricinus communis subsp. ruderalis Popova and Moshkin
Ricinus communis subsp. sanguineus Popova
Ricinus communis subsp. sinensis Hiltebr.
Ricinus communis subsp. sinensis Popova and Moshkin
Ricinus communis subsp. zanzibarinus Popova
Ricinus communis var. aegyptiaceus (Popova) Moshkin Ricinus communis var. africanus Müll.Arg.
Ricinus communis var. africanus Willd. Müll. Arg.
Ricinus communis var. almeidae T.Carvalho
Ricinus communis var. amblyocalyx Müll.Arg.
Ricinus communis var. americanus (Müll.Arg.) Carvalho
Ricinus communis var. armatus (Andr.) Müll.Arg.
Ricinus communis var. badius (Rchb.) Müll.Arg.
Ricinus communis var. bailundensis Coult.
Ricinus communis var. benguelensis Müll. Arg.
Ricinus communis var. blumeanus (Müll.Arg.) T.Carvalho
Ricinus communis var. brasiliensis Müll.Arg. ex Pax and K.Hoffm.
Ricinus communis var. brevinodis Moshkin
Ricinus communis var. caesius Popova
Ricinus communis var. communis
Ricinus communis var. epruinosus T.Carvalho
Ricinus communis var. erythrocladus (Müll.Arg.) Carvalho
Ricinus communis var. genuinus Müll.Arg.
Ricinus communis var. glauceus T.Carvalho
Ricinus communis var. glaucus Popova and Moshkin
Ricinus communis var. gracilis (Müll.Arg.) T.Carvalho
Ricinus communis var. griseofolius Moshkin
Ricinus communis var. griseus T.Carvalho
Ricinus communis var. hybridus (Besser) Müll.Arg.
Ricinus communis var. indehiscens Moshkin
Ricinus communis var. inermis (Mill.) Pax and K.Hoffm.
Ricinus communis var. japonicus Popova and Moshkin
Ricinus communis var. leucocarpus (Bertol.) Müll.Arg.
Ricinus communis var. lividus (Jacq.) Müll.Arg.
Ricinus communis var. macrocarpus T.Carvalho
Ricinus communis var. macrophyllus (Müll.Arg.) T.Carvalho
Ricinus communis var. megalospermus (Delile) Müll.Arg.
Ricinus communis var. mexicanus (Popova) Moshkin
Ricinus communis var. microcarpus Müll.Arg.
Ricinus communis var. microspermus Moshkin
Ricinus communis var. minor Steud.
Ricinus communis var. nanus Moshkin
Ricinus communis var. pruinosus (Müll.Arg.) T.Carvalho
Ricinus communis var. purpurascens (Bertol.) Müll.Arg.
Ricinus communis var. reichenbachianus Müll.Arg.
Ricinus communis var. rheedianus Müll.Arg.
Ricinus communis var. roseus Popova and Moshkin
Ricinus communis var. roseus T.Carvalho
Ricinus communis var. rugosus Müll.Arg.
Ricinus communis var. rutilans (Müll.Arg.) T.Carvalho
Ricinus communis var. sanguineus Baill.
Ricinus communis var. speciosus (Burm.f.) Müll.Arg.
Ricinus communis var. spontaneus Popova and Moshkin
Ricinus communis var. subpurpurascens Müll.Arg.
Ricinus communis var. subviridus (Müll.Arg.) T.Carvalho
Ricinus communis var. typicus Fiori
Ricinus communis var. undulatus (Besser) Müll.Arg.
Ricinus communis var. vasconcellosii T.Carvalho
Ricinus communis var. violaceocaulis Moshkin
Ricinus communis var. violaceus T.Carvalho
Ricinus communis var. violeus T.Carvalho
Ricinus communis var. virens Popova
Ricinus communis var. viridis Popova and Moshkin
Ricinus communis var. viridus (Willd.) T.Carvalho
Ricinus compactus Huber
Ricinus digitatus Noronha
Ricinus europaeus T.Nees
Ricinus gibsonii auct.
Ricinus giganteus Pax and K.Hoffm.
Ricinus glaucus Hoffmanns.
Ricinus hybridus Besser
Ricinus inermis Mill.
Ricinus japonicus Thunb.
Ricinus krappa Steud.
Ricinus laevis DC.
Ricinus leucocarpus Bertol.
Ricinus lividus Jacq.
Ricinus macrocarpus indicus Popova
Ricinus macrocarpus japonicus Popova
Ricinus macrocarpus Popova
Ricinus macrocarpus sanguineus Popova
Ricinus macrocarpus var. nudus Popova
Ricinus macrophyllus Bertol.
Ricinus medicus Forssk.
Ricinus medius J.F.Gmel.
Ricinus megalosperma Delile
Ricinus messeniacus Heldr.
Ricinus metallicus Pax and K.Hoffm.
Ricinus microcarpus aegypticus Popova
Ricinus microcarpus indostanicus Popova
Ricinus microcarpus Popova
Ricinus microcarpus subsp. spontaneus Popova
Ricinus microcarpus var. atrovirens Popova
Ricinus minor Mill.
Ricinus nanus Bald.
Ricinus obermannii Groenl.
Ricinus peltatus Noronha
Ricinus perennis Steud.
Ricinus persicus Popova
Ricinus purpurascens Bertol.
Ricinus ruber Miq.
Ricinus rugosus Mill.
Ricinus rugosus Mill.
Ricinus rutilans Müll.Arg.
Ricinus sanguineus Groenl.
Ricinus scaber Bertol. ex Moris
Ricinus speciosus Burm.f.
Ricinus spectabilis Blume
Ricinus tunisensis Desf.
Ricinus undulatus Besser
Ricinus urens Mill.
Ricinus viridis Willd.
Ricinus vulgaris Garsault
Ricinus vulgaris Mill.
Ricinus zanzibarensis auct.
Ricinus zanzibarinus PopovaAlcherva, Bafureura, Castańo de la India, Catapúcia mayor, Catapucía mayor, Catapucia, Catapucia mayor, Cataputia mayor, Cherva, Croton, Grano mayor de reyes, Hiera del demonio, Higuera de infierno, Higuera del demonio, Higuera del diablo, Higuera del infierno, Higuera infernal, Higuereta, Higuereta infernal, Higuerilla, Higuerillo, Kerva, Mamona, Mosquitera, Palma, Palma-Christi, Palmacristi, Palma de cristo, Palma de Cristo, Querva, Arbol del demonio, Recino, Rejalgar, Ricino, Rizno, Tártago de Venezuela, Rezino,

Enfiter, Fesolera de llum, Figuera borda, Figuera del diable, Figuera dels talps, Figuera de ricí, Figuera infernal, Herba de les talpes, Herba de talpas, Herba de talpes, Herba de talpos, Llagasta, Mugera, Mutxera, Ricí, Riciner, Rissino, Rčnega,

Cagamuja, Cagamutxo, Caga mutxo, Herba taupera, Figuera racinera, Figuera resinera, Mochera, Mugera comun, Mugera comuna,

Caster oil plant, Castor, Castor bean, Castor oil plant, Castor-bean, Castor-oil-plant, Castorbean, Higuera infernal, Krapata, Lama palagi, Maskerekur, Mole bean, Palma Christi, Palma-Christi, Ricin, Toto ni vavalagi, Uluchula skoki, Wonder tree, Christuspalme,

Gemeiner Wunderbaum, Hundsbaum, Kreuzbaum, Läusebaum, Römische Bohne, Ricinusstrauch, Rizinus, Rizinuspflanze, Wunderbaum,

Wonderboom, Wonderolieboon,

Ricin, Ricin commun, Févé castor, Grand ricin,

Ricino, Fico d'infernoRosa micrantha Borrer ex Sm.

Chabertia hungarica (A.Kern.) Gand.
Chabertia lemanii (Boreau) Gand.
Chabertia micrantha (Borrer ex Sm.) Gand.
Rosa agrestis auct. lusit.
Rosa arcadiensis H.
Rosa bordzilowskii Chrshan.
Rosa candida Davidov
Rosa chomutiviensis Chrshan. & Lasebna
Rosa cyanescens Gand.
Rosa delphinensis Cariot
Rosa dilata Pau
Rosa diminuta Boreau ex Déségl.
Rosa elliptica subsp. subeglanteria E.Schenk
Rosa escurialensis (Reut.) Pau
Rosa ferociformis (Prodán) Prodán
Rosa floribunda Steven ex Besser
Rosa hirciana Heinr.Braun
Rosa hispanica f. escurialensis (Reut.) H. Christ
Rosa hispanica f. nevadensis sensu H. Christ
Rosa hispanica f. viscida (Puget ex Ardoino) H. Christ
Rosa hispanica var. escurialensis Reut. in Boiss. & Reut.
Rosa histrix Léman ex Cass.
Rosa horrida subsp. permixta (Gren.) Nyman
Rosa hungarica A.Kern.
Rosa inodora var. minor Lange
Rosa lactiflora Déségl.
Rosa lantoscana Burnat & Gremli
Rosa lemanii Boreau
Rosa leucidia Heinr.Braun
Rosa lichtensteinii Blocki
Rosa mairei Sennen
Rosa meridionalis Burnat & Gremli
Rosa micrantha [forma] typica H. Christ
Rosa micrantha Borrer ex Sm.
Rosa micrantha f. aciculata (Rouy) R. Keller
Rosa micrantha f. glandulifera (Rouy) R. Keller
Rosa micrantha f. histrix (Léman ex Cass.) H. Christ
Rosa micrantha f. longipes (Rouy) C. Vicioso
Rosa micrantha f. oblongicalyx (Gand.) R. Keller
Rosa micrantha f. ovata (Rouy) R. Keller ex Jahand. & Maire
Rosa micrantha f. pseudoperta (Rouy) R. Keller
Rosa micrantha subsp. ferociformis Prodán
Rosa micrantha subsp. lemanii (Boreau) Gremli
Rosa micrantha subsp. septicola (Déségl.) Nyman
Rosa micrantha subvar. ovata (Rouy) C. Vicioso
Rosa micrantha var. aciculata (Rouy) Sennen
Rosa micrantha var. atlantica Ball
Rosa micrantha var. avelloi Sennen & Mauricio
Rosa micrantha var. bolosii C. Vicioso
Rosa micrantha var. castellana Pau in D. Gut.
Rosa micrantha var. diminuta
Rosa micrantha var. eriophora C. Vicioso
Rosa micrantha var. escurialensis (Reut.) C. Vicioso
Rosa micrantha var. glabrata Boullu
Rosa micrantha var. heterostyla Keller
Rosa micrantha var. histrix (Léman ex Cass.) Baker
Rosa micrantha var. lemanii (Boreau) Dumort.
Rosa micrantha var. mairei (Sennen) Maire
Rosa micrantha var. micrantha Borrer ex Sm.
Rosa micrantha var. multiflora Merino ex C. Vicioso
Rosa micrantha var. nemorosa (Lib. ex Lej.) C. Vicioso
Rosa micrantha var. nemorosa (Lib. ex Lej.) Dumort.
Rosa micrantha var. normalis (Rouy) Merino
Rosa micrantha var. oblongicalyx (Gand.) Rouy ex C. Vicioso
Rosa micrantha var. ovata (Rouy) Maire ex Quézel in Maire
Rosa micrantha var. ovata (Rouy) R. Keller
Rosa micrantha var. perglandulosa Keller
Rosa micrantha var. pommaretii (Puget ex Crép.) Crép. ex T. Durand in De Wild. & T. Durand
Rosa micrantha var. provincialis (Rouy) Sennen
Rosa micrantha var. provincialis R. Keller in Asch. & Graebn.
Rosa micrantha var. pseudoperta (Rouy) C. Vicioso
Rosa micrantha var. pseudopommaretii Rouy
Rosa micrantha var. septicola Gren.
Rosa micrantha var. septicoloides
Rosa micrantha var. trichocarpa Boullu
Rosa micrantha var. trichostyla Keller
Rosa monroyoi Pau
Rosa mukatscheviensis Chrshan.
Rosa multiflora Merino
Rosa nebrodensis Guss.
Rosa nemorosa Lib. ex Lej.
Rosa oblongifolia Gand. non Dum.Cours.
Rosa parvula Crép.
Rosa permixta (Gren.) Déségl
Rosa perparva Borbás
Rosa polyacantha Borbás
Rosa pommaretii Puget ex Crép.
Rosa pouzinii var. escurialensis (Reut.) Willk.
Rosa pouzinii var. yebalica Pau & Font Quer
Rosa psammophila Chrshan.
Rosa resinosa Wallr. ex Lej.
Rosa rubiginosa sensu Brot.
Rosa rubiginosa sensu Gren. in Gren. & Godr.
Rosa rubiginosa sensu Samp.
Rosa rubiginosa subsp. eriophora (C. Vicioso) Malag.
Rosa rubiginosa subsp. micrantha (Borrer ex Sm.) Hook. fil.
Rosa rubiginosa var. agrestis sensu Cutanda
Rosa rubiginosa var. gradifolia Godet
Rosa rubiginosa var. histrix (Léman ex Cass.) Hook. fil.
Rosa rubiginosa var. micrantha (Borrer ex Sm.) Lindl.
Rosa rubiginosa var. nemoralis Thory in Redouté
Rosa rubiginosa var. nemorosa (Lib. ex Lej.) Dumort.
Rosa rubiginosa var. resinosa Wallr.
Rosa salvanensis De la Soie
Rosa sepium subsp. micrantha (Borrer ex Sm.) Batt. in Batt. & Trab.
Rosa sepium var. lemanii (Boreau) Merino
Rosa septicola Déségl.
Rosa septicoloides Crép.
Rosa sphaerophora Déségl.
Rosa subspoliata Déségl. & Ozanon
Rosa tomentosa subsp. micrantha (Sm.) Celak.
Rosa trinacriae Burnat & Gremli
Rosa vaillantiana Cariot
Rosa viscaria subsp. micrantha (Borrer ex Sm.) Rouy in Rouy & É.G. Camus
Rosa viscaria var. aciculata Rouy in Rouy & É.G. Camus
Rosa viscaria var. glandulifera Rouy in Rouy & É.G. Camus
Rosa viscaria var. lemanii (Boreau) Rouy in Rouy & É.G. Camus
Rosa viscaria var. longipes Rouy in Rouy & É.G. Camus
Rosa viscaria var. nemorosa (Lib. ex Lej.) Rouy in Rouy & É.G. Camus
Rosa viscaria var. normalis Rouy in Rouy & É.G. Camus
Rosa viscaria var. oblongicalyx (Gand.) Rouy in Rouy & É.G. Camus
Rosa viscaria var. ovata Rouy in Rouy & É.G. Camus
Rosa viscaria var. pommaretii (Puget ex Crép.) Rouy in Rouy & É.G. Camus
Rosa viscaria var. provincialis Rouy in Rouy & É.G. Camus
Rosa viscaria var. pseudoperta Rouy in Rouy & É.G. Camus
Rosa viscida Déségl.
Rosa viscida Puget ex ArdoinoTapaculeros, Borralcha, Rosal borde, Escaramujo, Rosal bravío, Rosal silvestre,

Garravera, Gavarrera, Gavarrera de flor petita, Roser de flor petita, Roser de guilla,

Roser de pastor,

Small-flowered Sweet-briar, Smallflower rose,

Kleinblütige Rose,

Kleine Roos,

Églantier ŕ petites fleurs, Rosier ŕ petites fleurs,

Rosa balsamina minoreRosmarinus officinalis L.

Rosmarinus eriocalyx Jord. & Fourr.
Rosmarinus lavandulaceus Noe. ex Debeaux
Rosmarinus laxiflorus de Noé ex Lange
Rosmarinus officinalis F.Q.& Maire var. lamoricierei Sennen et Mauricio
Rosmarinus officinalis L. var. tournefortii Noé
Rosmarinus officinalis subsp. palaui (O. Bolós & Molinier) Malagarriga
Rosmarinus officinalis var. lavandulaceus
Rosmarinus officinalis var. laxiflorus (Masson) Schltr.
Rosmarinus officinalis var. palaui O. Bolós & Molinier
Rosmarinus officinalis var. prostratus Pasq.
Rosmarinus officinalis var. subtomentosus Maire & Weiller
Rosmarinus officinalis var. troglodytarum Maire & Weiller
Rosmarinus tournefortii De NoéIncensaria, Romaní, Romani, Romer, Romerino, Romerón, Romero, Romero agreste, Romero albar, Romero bendito, Romero blanco, Romero común, Romero coronario, Romero de huerta, Romero fino, Romero hembra, Romero macho, Romero peregrino, Romero real, Romiru, Rosa de mar, Rosmarino, Rumaní,

Romé, Romer, Rumero,

Romeiro, Romeral, Romeru, Rumeiru,

Romaní, Romanell, Romanill, Romanyí, Romani, Romera, Romer de flor blanca, Romer de monte, Romeret, Romer femella, Romero royo,

Collingwood ingram rosemary, Madelene hill rosemary, Old man, Prostrate rosemary, Rosemary, Tuscan blue rosemary,

Rosmarin,

Rozemarijn,

Encensier, Herbe aux couronnes, Romarin, Romarin officinal, Romarin Commun, Rosmarin Encens,

Osmarino, Ramerino, Rosmarino, UsmarinoRubia peregrina L. subsp. longifolia (Pourret) O. Bolós

Rubia angustifolia L.,
Rubia barcinonensis Sennen
Rubia bocconei Petagna
Rubia clementii Sennen
Rubia erratica Bubani, Fl. Pyren
Rubia fontqueri Sennen
Rubia grandifolia Sennen
Rubia guellii Sennen
Rubia heterophylla Sennen
Rubia longifolia f. barcinonensis Sennen
Rubia longifolia Poir. in Lam
Rubia lucida L.
Rubia lucida var. pubescens Lange
Rubia peregrina angustifolia Loscos & J. Pardo
Rubia peregrina genuina Lange in Willk. & Lange
Rubia peregrina intermedia Loscos & J. Pardo
Rubia peregrina L.,
Rubia peregrina latifolia Loscos & J. Pardo
Rubia peregrina pubescens (Lange) Lange
Rubia peregrina subsp. angustifolia (L.) Malag.
Rubia peregrina subsp. longifolia (Poir.) O. Bolňs
Rubia peregrina subsp. longifolia (Poir.) Valdés Berm. & G. López
Rubia peregrina var. anglica Huds.
Rubia peregrina var. angustifolia (L.) Cout.
Rubia peregrina var. angustifolia (L.) Gren.
Rubia peregrina var. angustifolia (L.) Lange
Rubia peregrina var. angustifolia (L.) Webb
Rubia peregrina var. bocconei (Petagna) Rouy & E.G. Camus
Rubia peregrina var. brevicaulis Sennen , in sched.
Rubia peregrina var. heterophylla Sennen
Rubia peregrina var. intermedia Gren.
Rubia peregrina var. latifolia Gren.
Rubia peregrina var. longifolia (Poir.) Rouy & E.G. Camus
Rubia peregrina var. lucida (L.) Rouy & E.G. Camus
Rubia peregrina var. multiaculeata Sennen , in sched.
Rubia peregrina var. sulcata Sennen
Rubia peregrina var. typica Rouy & E.G. Camus in Rouy & Foucaud
Rubia peregrina var. valentina Sennen
Rubia peregrina var. vulgaris Rouy & E.G. Camus in Rouy & Foucaud
Rubia splendens Hoffmanns. & LinkPegalosa, Rubia brava,

Esgarrallengües, Raspeta, Roja, Rotgeta,

Raspalengua, Rogeta,

Herba remuguera,

Wild madder,

Wilder Krapp,

Kletten-krapp,

Garance ŕ longues feuillesRubus ulmifolius Schott

Rubus aetneus Tornab.
Rubus albidiflorus (Sudre) Boubet
Rubus amoenus auct.
Rubus amoenus var. hispanicus (Willk.) Willk.
Rubus amoenus var. microphyllus Lange
Rubus arduennensis subsp. collicola (Sudre) Sudre
Rubus argillaceus Sudre
Rubus bujedanus Sennen & Elías
Rubus castellanus Sennen & Elías
Rubus collicola Sudre
Rubus cruentiflorus Sudre
Rubus cyrenaicae Hruby
Rubus debilis Ball
Rubus discolor
Rubus discolor subsp. rusticanus (Mercier) Nyman
Rubus discolor subsp. ulmifolius (Schott) Nyman
Rubus discolor var. amoenus sensu Pérez Lara
Rubus discolor Weihe & Nees
Rubus edouardi Sennen
Rubus flagelaris var. inermis Willd. ex Ser. in DC.
Rubus fruticosus auct. , non L.
Rubus fruticosus [agamosp.] discolor (Weihe & Nees) Á. Löve & D. Löve
Rubus fruticosus subsp. discolor (Weihe & Nees) Syme in Sm.
Rubus fruticosus var. discolor (Weihe & Nees) G. Mey.
Rubus fruticosus var. ulmifolius (Schott) Fiori in Fiori & Paol.
Rubus garbetinus Sudre
Rubus gerundensis Sennen
Rubus heteromorphus Ripart ex Genev.
Rubus hispanicus Willk.
Rubus inermis Pourr.
Rubus inermis Willd.
Rubus insignitus Timb.-Lagr. & P.J. Müll.
Rubus legionensis Gand.
Rubus lemaitrei Ripart ex Genev.
Rubus longipetiolatus Sennen
Rubus minutiflorus Lange
Rubus pilosus var. discolor (Weihe & Nees) Dumort.
Rubus pubescens var. discolor (Weihe & Nees) Karsch
Rubus rusticanus subsp. insignitus (Timb.-Lagr. & P.J. Müll.) Boulay
Rubus rusticanus Mercier in Reut.
Rubus sanctus Schreb.
Rubus segobricencis Pau
Rubus simusifolius Sennen
Rubus subdolus Sudre
Rubus thyrsoideus auct.
Rubus thyrsoideus raza phyllostachys sensu Samp.
Rubus thyrsoideus subsp. phyllostachys auct. lusit. , p.p.
Rubus thyrsoideus var. phyllostachys sensu Merino
Rubus ulmifolius proles rusticanus (Mercier) Boulay
Rubus ulmifolius [alfa] rusticanus (Mercier) Samp.
Rubus ulmifolius [forma] rusticus Sudre
Rubus ulmifolius [microgen.] albidiflorus Sudre
Rubus ulmifolius [microgen.] rusticus Sudre
Rubus ulmifolius [microgen.] subdolus (Sudre) Sudre
Rubus ulmifolius raza insignitus (Timb.-Lagr. & P.J. Müll.) Boulay in Rouy & É.G. Camus
Rubus ulmifolius raza rusticanus (Mercier) Boulay in Rouy & É.G. Camus
Rubus ulmifolius subsp. anisodon Sudre
Rubus ulmifolius subsp. dilatatifolius Sudre
Rubus ulmifolius subsp. heteromorphus (Ripart ex Genev.) Sudre
Rubus ulmifolius subsp. insignitus (Timb.-Lagr. & P.J. Müll.) Sudre
Rubus ulmifolius subsp. rusticanus (Mercier) Focke in Asch. & Graebn.
Rubus ulmifolius subsp. rusticus (Sudre) Sudre ex J. Legrain in Robyns
Rubus ulmifolius subsp. subtruncatus Sudre
Rubus ulmifolius subsp. vulgatus Sudre
Rubus ulmifolius var. albidiflorus (Sudre) O. Bolňs & Vigo
Rubus ulmifolius var. albidiflorus (Sudre) Sudre ex J. Legrain in Robyns
Rubus ulmifolius var. anoplothyrsus Sudre
Rubus ulmifolius var. contractifolius Sudre
Rubus ulmifolius var. cruentiflorus Sudre
Rubus ulmifolius var. dalmatinus sensu Cout.
Rubus ulmifolius var. heteromorphus (Ripart ex Genev.) Hruby
Rubus ulmifolius var. inermis (Willd. ex Ser.) Focke
Rubus ulmifolius var. lemaitrei (Ripart ex Genev.) O. Bolňs & Vigo
Rubus ulmifolius var. minutiflorus Lange ex Focke
Rubus ulmifolius var. rusticanus (Mercier) Merino
Rubus ulmifolius var. rusticus (Sudre) O. Bolňs & Vigo
Rubus ulmifolius var. subdolus (Sudre) Sudre
Rubus ulmifolius var. ulmifolius Schott
Rubus ulmifolius var. valentinus Sennen
Rubus valentinus Pau
Rubus villicaulis subsp. discolor (Weihe & Nees) C.
Rubus vulgaris discolor (Weihe & Nees) Arrh.
Rubus vulgaris var. discolor (Weihe & Nees) Wirtg.
Rubus vulgaris BubaniAmora, Amural, Barda, Bardal, Bardo, Escayu, Espárragos de las zarzas, Mora, Moral, Mora migueleńa, Mora morronera, Mora perrunera, Mora sanmigueleńa, Morianga, Parvilla, Raja, Sangüeza, Sarza, Silvar, Uria, Zarza, Zarza común, Zarza de las moras, Zarza de mora encarnada, Zarza de mora negra, Zarzal, Zarzales, Zarzamora, Zarza mora, Zarza-mora, Zarzamora de monte, Zarzamoras, Zarza morera, Zarzas, Zarzas de moras,

Berza, Charga, Charguera, Masura, Morera, Barza, Barzas, Barzero, Moras, Morera, Zarzas,

Amoura, Arto, Artu, Bardu, Bardu montés, Esbardu, Escayos, Escayu, Escayu negral, Escoba de peńa, Espinu, Moral, Moreira, Silva,

Abarser, Abarta, Abarter, Abartra, Abarzer, Abatzer, Abracer, Albarzer, Barder, Barders blancs, Barders de rostoll, Bardisa, Bardissa, Bardisses, Barsa, Barsera, Barses, Barsiguera, Barzal, Barzer, Batzer, Braser, Caps de barder, Charra, Esbarzer, Esbarzera, Esbarzer comú, Esbarzer de móres, Esberser, Morellera, Morera salvatge, Morilla, Morillera, Mňra, Móra, Mňres, Móres , Roguemer, Romaguera, Romeguer, Romeguera, Romeguera de pastor, Romiguer, Romiguera, Roser de pastor, Sarments del dimoni, Sarsa, Verders,

Abatzer de Sant Francesc, Bracer, Romaguer, Albarçe, Albarçer, Albarzer, Alberçer, Ambarzer, Barceles, Barza, Esbarcer, Esbartzer, Sarsa, Sarsal, Sarsal de montes, Sarsal de móres, Sarso, Zarzamorra,

Elm-leaved bramble, Elmleaf blackberry,

Ulmenblättrige Brombeere, Mittelmeer-Brombeere,

Műrier, Ronce ŕ feuilles d'orme,

Rovo comuneRumex bucephalophorus L. subsp. gallicus (Steinh.) Rech.fil.

Acetosa aculeata (L.) Mill.
Bucephalophora aculeata (L.) Pau
Bucephalophora aculeata subsp. gallica (Steinh.) Á. Löve & B.M. Kapoor
Rumex aculeatus L.
Rumex bucephalophorus subsp. aegaeus Rech.f.
Rumex bucephalophorus subsp. bucephalophorus
Rumex bucephalophorus subsp. gallicus (Steinh.) Rech. fil.
Rumex bucephalophorus subsp. hispanicus sensu Rech. fil.
Rumex bucephalophorus var. annuus Willk. in Willk. & Lange
Rumex bucephalophorus var. crassissimus Maire
Rumex bucephalophorus var. gallicus (Steinh.) Rech. fil.
Rumex bucephalophorus var. macrus Huter, Porta & Rigo
Rumex bucephalophorus var. massiliensis Steinh.
Rumex bucephalophorus var. perennans Willk. in Willk. & Lange
Rumex bucephalophorus var. platycarpus Batt.
Rumex bucephalophorus var. stenocarpus (Beck) Press
Rumex bucephalophorus var. subaegaeus Maire
Rumex membranaceus Poir.Acedera, Acederilla roja, Acerera, Acideras, Hierba vinagrera,

Vinagrera, Vinagreras, Vinagretas,

Red dock, Horned dock,

Stierkopf-Ampfer,

Rumex de FranceRumex crispus L.

Lapathum crispum (L.) Scop.
Rumex crispus L.
Rumex crispus L. subsp. crispus
Rumex crispus ssp. fauriei
Rumex crispus subsp. littoreus (D.S.Hardy) Akeroyd
Rumex crispus subsp. microcarpus (Bryhn) A.Blytt & O.C.Dahl
Rumex crispus subsp. uliginosus (Le Gall) Akeroyd
Rumex crispus var. littoralis Vayr.
Rumex crispus var. littoreus D.S.Hardy
Rumex crispus var. uliginosus Le Gall
Rumex elongatus Guss.
Rumex lingulatus SchurRumex odontocarpus I.S.
Rumex patientia var. crispus (L.) KuntzeAceda de culebra, Acedera, Acedera brava, Acedera crispada, Acedera de perro, Acedera de sapo, Acederón, Acederones, Aciderones, Arromalgas, Azaderones, Capachos, Carbana, Carbano, Carbaza, Carbazana, Carbeńa, Carpaza, Engorda-puercos, Espinaca bravía, Gualtata, Hidrolapato menor, Hidrolápato menor, Hierba de la paciencia, Hoja de restrallo, Hoja de romance, Hoja de sapo, Hydrolapato menor, Lampaza, Lampazo, Lapaza, Leitarega, Lengua de buey, Lengua De Caballo, Lengua de vaca, Llampaza, Llapazo, Mastranzo, Nabiza, Paciencia, Paciencias, Paniega, Pira de verraco, Ramagón, Rábano, Rábano cordero, Regalo-da-horta Rizada, Romanza, Romanzas, Romaza, Romaza crespa, Romaza rizada, Romazas, Ruibarbo silvestre, Rumaza, Tabaco, Tabaquera, Tabaqueros, Tallos de perro, Vinagrera, Vinagreras, Yerba mulata,

Lengua de bou, Lengua de cocho, Lengua de vaca, Renabre, Tabaquera,

Lengua cocho, Lengua de buei, Lengua de buey, Lengua de perro, Llengua de bou, Renabre, Tabaqueras,

Arengada de porc, Cama-roges, Paradella, Paradella crespa, Paradella crispa, Paradella, Paradelles, Pardella, Pardelles, Remeneguera, Roma, Romarill, Santa Maria, Santes Maries, Vinagrella, Vinagrillo,

Asparaella, Fulles de bou, Paraella,

Crisped dock, Curled dock, Curley dock, Curly dock, Curly dock rumex crispus, Narrowleaf dock, Sour dock, Yellow dock,

Krauser Ampfer, Krulzuring,

Oseille crépue, Parčle, Patience Crépu, Patience crépue, Patience sauvage, Reguette, Rumex crépu,

Rómice cavolaia, Rómice crespo,

Krusskräppa, Krussyra, SvinsyraRuta angustifolia Pers.

Ruta chalepensis L. var. pellucido-punctata Sennen
Ruta chalepensis subsp. angustifolia (Pers.) Cout.
Ruta chalepensis subsp. angustifolia (Pers.) P.Fourn.Arruga, Pestosas, Rúa, Rua, Ruda, Ruda bravía, Ruda de monte, Ruda fina, Ruda menor, Ruda pestosa, Ruda silvestre, Ruda silvestre menor, Ruta,

Ruda angustifňlia, Ruda de fulla estreta, Ruda marina,

Ruda borda, Ruda borde, Herba ruda, Ruda de fulla estreta,

Narrow-leaved fringed Rue,

Schmalblättrige Raute,

Rue ŕ feuilles étroites,

Ruta a foglie strette
Spain, Espana, Espagne, Spanje, Spanien > Costa Calida, Murcia, Mazarron, Camposol


Camposol - Mazarron
        Costa Calida- Your luxury spanish golf property on the Costa Calida, Mediterranean sea.  Villa : 31 rooms, 4 levels, 2 residences.

- Luxusvilla zu Verkaufen, Südlich von Spanien, Mittelmeer.  Traumvilla : 31 Zimmer, 4 Niveaus, 2 Wohnungen.

- Luxueuse villa ŕ vendre, sud Espagne, mer Mediterranee.  Demeure de charme : 31 pičces, 4 niveaux, 2 logements.

- Magnifica villa mediterranea de alto standing en venta, Costa Calida.  Chalet : 31 Cuartos, 4 niveles, 2 alojamientos.

- Te koop residentie aan de Middelandse Zee, zuiden van Spanje.  Droomhuis : 31 kamers, 4 niveau's, 2 huisvestingen.