PremiesDe Vlaamse dakisolatiepremie, ook isolatie van de zoldervloer komt in aanmerking ...

De premie geldt voor mensen die een beroep doen op een geregisteerd aannemer, het speelt geen rol of u eigenaar of huurder bent.

Deze premie wordt ook uitbetaald wanneer u uw tweede of derde woning isoleert, voor dezelfde woning kan echter geen twee keer een premie worden aangevraagd, ook niet wanneer er later opnieuw dakisolatie geplaatst zou worden, ook sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren, lokalen besturen, OCMW's of verenigingen die woningen verhuren of doorverhuren, komen in aanmerking.

Er bestaan allerlei premies en tegemoetkomingen voor de bouw, renovatie of aankoop van een woning. Met deze premies wil de overheid zoveel mogelijk mensen en gezinnen de kans geven een eigen woning te kopen en/of te verbeteren.

De premies en tussenkomsten waarop u aanspraak kunt maken verschillen sterk van gewest tot gewest. Daarnaast bestaan er ook tussenkomsten van provincies, gemeenten en netbeheerders.

Enkele voorbeelden : verbeteringspremies, renovatiepremies, premies voor energiebesparing, ... Om recht te hebben op een premie moeten er meestal enkele voorwaarden vervuld zijn. Die voorwaarden hebben te maken met uw belastbaar inkomen, kadastraal inkomen, het gebruik van de woning, de aard van de werken ...

Voor verdere inlichtingen over de toegekende steun en de aanvraagprocedures kunt u terecht bij uw gewest.
Gewestelijke premies
Vlaamse gewest
Brussels hoofdstedelijke gewest
Waalse gewest